OFERTA

Projektowanie

 • Projektowanie maszyn i urządzeń transportu bliskiego – suwnice, żurawie, wciągniki, wózki technologiczne, przesuwnice, uchwyty i manipulatory.
 • Projektowanie elementów dźwignic – wyposażenie technologiczne, uchwyty specjalistyczne trawersy.
 • Zagadnienia logistyczne – projekty technologiczne.
 • Projektowanie maszyn i urządzeń transportu ciągłego – przenośniki taśmowe, zgrzebłowe, ślimakowe, kubełkowe, urządzenia wyładowcze i rozładowcze.
 • Projektowanie elementów maszyn i urządzeń stosowanych w transporcie ciągłym – przesypy, zrzutnie, zasuwy, dozowniki celkowe, odbojnice, skrobaki, wykładziny.
 • Zagadnienia technologiczne związane z transportem przechowywaniem oraz rozładowaniem, dozowaniem materiałów sypkich oraz trudno płynących.
 • Projektowanie pojazdów szynowych
 • Projektowanie elementów maszyn roboczych.
 • Projektowanie maszyn i urządzeń o wysokim stopniu specjalizacji.
 • Projektowanie elementów wyposażenia linii technologiczno-montażowych – przyrządy i uchwyty spawalnicze, obrotniki, wywrotnice.

Prowadzenie inwestycji

 • Nadzór i koordynacja prac projektowych oraz kompletacja dostaw.
 • Projektowanie wykonanie i dostawa maszyn i urządzenń pakujących – wagopakowarki wentylowe.

Robotyzacja

 • Wagopakowarki wentylowe
  • pneumatyczne
  • turbinowe